slidebg3

فراخوان بیست و سومین دوره جشنواره

مهلت ثبت نام بیست و ددومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی تا تاریخ 24 مهر ماه تمدید شد

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری، دکتر اصغر عبادی فر دبیر اجرایی بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی ضمن اعلام این خبر گفت: متقاضیان شرکت در بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی تا پایان وقت اداری 24 مهر ماه 1395 مهلت دارند تا نسبت به ثبت نام در این دوره اقدام نمایند و پس از این تاریخ فرآیند کارشناسی و داوری این دوره جشنواره آغاز می شود.