slidebg3

فراخوان بیست و سومین دوره جشنواره

تاریخ شروع ثبت نام و ارسال آثار پژوهشی محققین داوطلب شرکت در بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی اعلام گردید

دکتر اصغر عبادی فر دبیر اجرایی بیست ودومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی گفت:

ثبت نام داوطلبین در بیست ودومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی از روزیک شنبه 1395/05/10 آغاز می گردد و تا پایان وقت اداری روز 1395/07/10 ادامه خواهد یافت.فرایند ثبت نام با عضویت در سامانه جشنواره رازی و ارسال آثار بصورت الکترونیکی از آدرس razi.research.ac.ir و یا razi.hbi.ir انجام میگردد.

تنها کتب تالیفی و برخی مستندات در بخش های خاص با شرایط مندرج در دستورالعمل بایستی به صورت حضوری به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد.

مراسم تجلیل از برگزیدگان در دی ماه سال جاری برگزار خواهد گردید.