slidebg3

فراخوان بیست و سومین دوره جشنواره

شرایط موسسات غیر دولتی حامی پژوهش جهت شرکت در بیست و دومین جشنواه تحقیقاتی علوم پزشکی رازی اعلام گردید.

دبیر هیأت اجرایی بیست ودومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی با اشاره به ضرورت و اهمیت حمایت از پژوهش گفت:

از سازمان های غیردولتی، شرکت ها، مؤسسات، انجمن های خیریه و انجمن های علمی حامی پژوهش های علوم پزشکی در صورت داشتن شرایط لازم و تائیدیه های انجام فعالیت های پژوهشی برای شرکت در بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی دعوت به عمل میآورد.

    شرایط لازم عبارتند از:

  • فعالیت های پژوهشی سازمان در رابطه با ارتقاء سلامت جامعه باشد.
  • حمایت مالی از امور پژوهشی برون سازمانی مطابق با شاخص های جشنواره
  • تقاضای شرکت در جشنواره توسط بالاترین مقام اجرایی
  • سازمان غیردولتی یا عمومی باشد.