slidebg3

فراخوان بیست و سومین دوره جشنواره

اهم ضوابط شرکت در بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی اعلام شد

اهم ضوابط شرکت در بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی اعلام شد.

 به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری؛ دکتر اصغر عبادی فر دبیر هیات اجرایی بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی ضمن اعلام این خبر گفت: مطابق دوره های گذشته این دوره شامل دو بخش افراد حقیقی و نهادهای حقوقی حوزه علوم پزشکی است. برگزیدگان دسته اول، از بین محققین، محققین جوان و دانشجو و صاحبان پژوهشهای برتر وبرگزیدگان حقوقی از میان مؤسسات مرتبط با پژوهش شامل دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، نشریات علوم پزشکی، کمیته های تحقیقات دانشجویی و همچنین مؤسسات غیردولتی حامی پژوهش معرفی خواهند شد.

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: پژوهشگران می توانند در سه کمیته علوم بالینی و سلامت، کمیته علوم پایه پزشکی و کمیته ابداعات، اختراعات و فناوری در فراخوان جشنواره شرکت نمایند و شرط ثبت نام در گروه محققین دو کمیته اول، دارا بودن شاخص H ده و بالاتر و برای گروه محققین جوان و دانشجو H هفت و بالاترمی باشد و مبنای اصلی ارزیابی برحسب امتیازات کسب شده در کارنامه پژوهشی افراد می باشد. در کمیته ابداعات، اختراعات و فناوری شرط H index وجود ندارد.

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و دبیرهیات اجرایی بیست و دومین جشنواره رازی با اشاره به گروه پژوهش برترگفت: متقاضی این گروه می تواند بطور مستقل با یک مقاله پراستناد، با شرایط اعلام شده در فراخوان در یکی از دو کمیته علوم بالینی و سلامت یا کمیته علوم پایه پزشکی شرکت نماید . بنابراین برای یک تحقیق خوب و ارزشمند در جشنواره جایگاه تعریف شده وجود خواهد داشت.

دکترعبادی فر  اهم تغییرات این دوره از جشنواره را به شرح ذیل اعلام نمودند:

  • مقالات چاپ شده در مجلات نمایه شده در بانکهای اطلاعاتی ISI(Web of Science), Medline, PubMed, PMC, Scopus, Emerging Sources Citation Index, Embase, Chemical Abstract, Biological Abstract, CINAHL مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار می گیرند.
  • برای محاسبه امتیاز مقالات پژوهشی 8 سال اخیر در تمام گروهها به جز پژوهش برتر به جای IF  از شاخص SNIP استفاده می گردد.
  • برای هر مورد کتاب تألیفی حداکثر 20 امتیاز تعلق می گیرد و بایستی حداقل 10 مرجع و یا 10 درصدکل مراجع کتاب مربوط به تحقیقات مؤلف باشد.
  • هر داوطلب می تواند حداکثر 3 پتنت ارائه دهد. در صورتیکه پتنت فقط ثبت شده باشد حداکثر 40 امتیازو برای پتنتی که کاربردی و تجاری سازی گردیده باشد حداکثر 80 امتیاز تعلق می گیرد.
  • برای محاسبه امتیاز پژوهش برتر، عدد Citation وIF هر دو از ISI  استخراج می گردد.

دبیر هیات اجرایی جشنواره همچنین گفت: میزان جوایز برگزیدگان امسال نیز نسبت به سال قبل افزایش یافته است.