slidebg3

فراخوان بیست و سومین دوره جشنواره

آغاز ثبت نام :1396/07/22----مهلت ارسال آثار:1396/08/22

فراخوان بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

 

به نقل از دبیر جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، دکتر اصغر عبادی فر، فرایند ثبت نام از محققین حوزه علوم پزشکی از تاریخ 96/7/22 آغاز و تا پایان وقت اداری روز 96/8/22 ادامه خواهد یافت.
داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت جشنواره به آدرس "razi.hbi.ir" یا "razi.research.ac.ir" ویا "razifestival.ir" نسبت به تکمیل ثبت نام و ارسال مدارک اقدام نمایند.