دستور العمل ثبت نام داوطلبان

بیست وششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

بخش های جشنواره :

 • الف- افراد حقیقی
 • ب- سازمان ها، موسسات و نهادهای حقوقی حوزه علوم پزشکی
 • الف- افراد حقیقی(پژوهشگران حوزه علوم پزشکی) :

  داوطلبان حقیقی با توجه به آخرین مدرک تحصیلی خود ( بالینی و علوم پایه) می توانند یکی از کمیته های تخصصی ذیل را انتخاب نموده و مدارک و مستندات لازم را ارسال نمایند.

  تبصره:

  در صورت ناهمخوانی رشته تحصیلی یا کارنامه پژوهشی با کمیته تخصصی ثبت نام شده، هیأت داوری می تواند پرونده داوطلب را به کمیته مرتبط ارجاع نماید.

  کمیته های تخصصی:

  1. علوم پایه پزشکی
  2. علوم بالینی و سلامت
  3. ابداعات، اختراعات و فناوری

  گروه ها:

  1. گروه محققین ایرانی داخل و خارج از کشور:

   کلیه پژوهشگران حوزه علوم پزشکی که دارای حداقل 12 H index باشند می توانند در این گروه ثبت نام نمایند .

  2. گروه محققین جوان و دانشجو شامل:

   • الف- متولدین سال 1364 و به بعد ( با ارائه تصویر شناسنامه ) به عنوان محقق جوان
   • ب- متولدین سال 1360 و به بعد ( با ارائه تصویر شناسنامه و گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه مربوطه در زمان ثبت نام) به عنوان محقق دانشجو

   تبصره:

   حداقل H index برای گروه جوان و دانشجو 8 می باشد.

   H index داوطلبان براساس پایگاه داده Scopus مورد ارزیابی قرار می گیرد.

  3. گروه پژوهش برتر:

   محققین که دارای مقاله با شرایط زیر باشند می توانند در هریک از کمیته های علوم پایه پزشکی یا علوم بالینی و سلامت در گروه پژوهش برتر ثبت نام نموده و مقاله برتر خود را ارسال نمایند.

   1-3- مقاله اصیل پژوهشی باشد.

   2-3- داوطلب نویسنده اول یا مسوول باشد.

   3-3- مقاله در سه سال اخیر(1397 یا 2018 و به بعد) در مجلات معتبر علمی چاپ شده باشد.

   4-3- مقاله چاپ شده در سال های 2018 و 2019 دارای حداقل Citation 30 و مقالات مربوط به 2020 دارای حداقل Citation 10 در ISI باشد.

   5-3- IF مجله حداقل 10 باشد یا مقاله در 10% اول نشریات تخصصی موضوع مقاله چاپ شده باشد .(راهنما در سایت)

   6-3- داوطلب دارای Affiliation (وابستگی) یکی از دانشگاه های علوم پزشکی ومراکز تحقیقات وابسته داخل کشور باشد.

  تبصره:

  نظر به اپیدمی کووید 19 در سالجاری از میان پژوهش های صورت گرفته مرتبط، یک مقاله اصیل به انتخاب کمیته های داوری و تأیید هیأت اجرایی در هر یک از کمیته های تخصصی، معرفی خواهد گردید.

  ❊ علاوه بر شرایط ذکر شده برای پژوهش برتر حداقل امتیاز کسب شده از مقاله شرکت داده شده در گروه پژوهش برتر90 از 100 می باشد که جدول امتیازدهی آن در زیر می باشد.

  ردیف عنوان امتیاز
  1 اولويت موضوع - ضرورت اجراء - كاربردي بودن نتايج يا توليد علم 34
  2 نوآوری
  3 حجم کار
  4 اعتبار نشریه (بر حسب IF) 33
  5 كيفيت مقاله (برحسب Citation از ISI) 33

  ردیف های 1و2و3 توسط هیأت داوران و ردیف های 4 و 5 توسط سامانه امتیاز دهی می گردند.

  مدارک قابل امتیاز دهی داوطلبان کمیته های علوم پایه پزشکی و علوم بالینی و سلامت، به استثنای گروه پژوهش برتر:
  انتخاب برگزيدگان براساس شاخص‌هاي كارنامه پژوهشي 8 ساله اخير(1392 یا 2013 و به بعد) صورت خواهد گرفت.شاخصها عبارتند از:
  • الف- مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي معتبر داخلی و خارجی
  • ب- کتب تأليفی
  • ج- پتنت خارجي
  نحوه محاسبه امتیاز هر مقاله:
  ميزان امتياز هر مقاله داوطلب در كارنامه پژوهشي اگر نويسنده اول يا مسوول باشد عبارت است از :
  (0.5x Citation مقاله از Scopus)+(0.2xIF نشریه)+(امتیاز ایندکس و نوع مقاله)
  امتياز هر مقاله كارنامه پژوهشي محقق كه نويسنده دوم و به بعد باشد عبارت است از:
  0.5 x [(0.5x Citation مقاله از Scopus)+(0.2xIF نشریه)+(امتیاز ایندکس و نوع مقاله)]
  ❊ چنانچه مقاله از نوع Mass Authorship ( دارای بیش از یکصد نویسنده) باشد استنادات مقاله بر تعداد نویسنده تقسیم می شود.
  نحوه محاسبه امتیاز ایندکس و نوع مقاله:
  نوع ایندکس / نوع مقاله Original Article
  و
  Review Article
  Editorial/ Reserch Letter case report letter to editor
  ISI 2 امتیاز 1.5 امتیاز 1 امتیاز 0.5 امتیاز
  PubMed 1.5 امتیاز 1 امتیاز 0.75 امتیاز 0.4 امتیاز
  Scopus 1 امتیاز 0.75 امتیاز 0.5 امتیاز 0.25 امتیاز

  تبصره: مقالات زیر فاقد امتیاز هستند:

  • الف- مقالاتی که در حیطه علوم پزشکی نباشد.
  • ب- مقالات در حال چاپ و مقالات ارائه شده در سمینارها و کنگره.
  • ج- مقالات چاپ شده در نشریات نامعتبر"Black List"
  • د- مقالات دارای سرقت ادبی به گزارش کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی
  • ه- مقالات "Retracted" با وابستگی دانشگاههای علوم پزشکی
  نحوه امتیاز دهی کتب تألیفی:

  براي هر مورد كتاب تأليفي داوطلب درصورتی که حداقل 10% یا 10 مرجع از منابع آن ناشی از پژوهش های مؤلف باشد حداكثر 20 امتياز تعلق می گیرد.

  ارسال پستی یک نسخه از اصل کتاب جهت بررسی و امتیازدهی الزامی است

  نحوه امتیاز دهی پتنت خارجی:

  براي هر مورد پتنت خارجی داوطلب درصورت ثبت شدن وداشتن مستندات لازم شامل تصوير پتنت،شماره پتنت،كشور محل اجراي پتنت ، لينك دسترسي به پتنت حداكثر 40 امتياز تعلق می گیرد.اگر پتنت، کاربردی و تجاری گردیده باشد با نظر هیأت داوران حداکثر 80 امتیاز اختصاص می یابد.

  شرایط و مستندات لازم جهت شرکت در کمیته ابداعات، اختراعات و فناوری:
  سه گروه از ابداعات، اختراعات و فناوری در این کمیته مورد ارزیابی قرار می گیرند:
  • پرونده هایی که در واحد ابداعات و اختراعات مرکز توسعه هماهنگی و ارزیابی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قبلا مورد داوری قرار گرفته اند و مطابق با دستورالعمل آن کمیته حد نصاب امتیاز را کسب نموده اند.
  • موارد منحصر به فردی که معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی به این دبیرخانه معرفی می نمایند. بدیهی است لازم است شرایط اصلی مندرج در فراخوان جشنواره را دارا باشند.
  • اختراعاتی که در مهلت مقرر ثبت نام در جشنواره توسط داوطلبین در سامانه جشنواره ثبت می گردند.
  تبصره:

  شرایط اصلی که هر اختراع برای کارشناسی و سپس داوری بایستی دارا باشد به شرح زیر است:

  1. اختراع بایستی جدید، نوآور و کاربردی باشد.

   • 1-1- منظور از جدید بودن یعنی عدم وجود مشابه آن
   • 1-2- منظور از نوآورانه بودن یعنی ایده آن مبتکرانه و خلاقانه باشد.
   • 1-3- منظور از کاربردی بودن یعنی امکان ساخت، تولید و تجاری سازی آن وجود داشته باشد که در این صورت مدارک تجاری سازی آن بایستی ارائه گردد.
  2. دارای شماره ثبت پتنت خارجی باشد.
  3. دارای گواهینامه ثبت اختراع از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد.
  4. دارای گواهی های تأیید بالینی از مراجع معتبر دانشگاهی (حقیقی یا حقوقی) باشد.
  5. دارای مقاله منتج از اختراع، چاپ شده در مجلات معتبر علمی داخلی یا خارجی باشد. فقط در موارد استثنايي طبق نظر داوران شرط ارايه مقاله منتفي خواهد شد.
  6. اختراع مزبور قبلاً از جشنواره های ملی دیگر جایزه دریافت نکرده باشد.
  7. اختراع توسط یکی از مالکین که حداقل سهم مشارکت بالای 45 درصد داشته باشد در جشنواره ارائه گردد. ارائه موافقت نامه سایر همکاران و مالکین الزامی است.
  8. مواردی که داوری نمی شوند شامل زیر است:

   ایده، روش، فرمول، نظریه علمی، ثبت ژن و روشهای تشخیص و معالجه بیماری ها

  مستندات:
  • توصیف کلی محصول در قالب پاورپوینت
  • توصیف تشریحی محصول
  • گواهی نامه ثبت اختراع
  • مجوزهای تولید محصول
  • تاییدیه بالینی
  • روش تولید
  • استانداردها
  • ذکر مزایا و و یژگی های کاربردی پروژه در ارتقای سطح زندگی
  • فیلم کوتاه(حداکثر 5 دقیقه توضیح اختراع ونمایش نحوه کار)
  • مشخصات عمومی همکاران و مالکین اختراع به انضمام موافقتنامه ایشان
  • فایل Pdf مقاله منتج ازاختراع، منتشر شده در مجلات معتبر داخلی یا خارج
 • ب- سازمان ها، مؤسسات و نهادهای حقوقی حوزه علوم پزشکی

  • دانشگاه ها ی علوم پزشکی کشور
  • مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی
  • دفاتر توسعه تحقیقات بالینی
  • کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی
  • مجلات علمی، پژوهشی مصوب علوم پزشکی
  • مراکز رشد فناوری مصوب دانشگاه های علوم پزشکی کشور

  فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها، دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، دفاتر توسعه تحقیقات بالینی، کمیته های تحقیقات دانشجویی و مجلات علمی، پژوهشی و مراکز رشد فناوری سلامت مصوب علوم پزشکی براساس دستورالعمل های تعیین شده در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می گردد و برترین ها به دبیرخانه جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی اعلام می گردد. بنابراین در سامانه نیاز به ثبت نام نمی باشد.

  • سازمان های غیر دولتی حامی پژوهش های علوم پزشکی :

  سازمان های غیردولتی، شرکت ها، مؤسسات، انجمن های خیریه و انجمن های علمی حامی پژوهش های علوم پزشکی در صورت داشتن شرایط لازم پس از ثبت نام، مستندات و تائیدیه های انجام فعالیت های پژوهشی سازمان را با تأئید بالاترین مقام مسوول مؤسسه مربوطه به دبیرخانه جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی ارسال می نمایند.

  شرایط شرکت :

  1. فعالیت های پژوهشی سازمان در رابطه با ارتقاء سلامت جامعه باشد.
  2. حداقل میزان حمایت مالی به امور پژوهشی غیروابسته به فعالیت خود حداقل دو میلیارد ریال باشد.
  3. تقاضای شرکت در جشنواره توسط بالاترین مقام اجرایی سازمان صادر شده باشد.
  4. سازمان غیردولتی یا عمومی باشند.
نکات قابل توجه:
 • برگزيدگان 8 دوره اخير جشنواره رازي یعنی دوره هجدهم و به بعد نمي‌توانند در اين دوره شركت نمايند.(بخش پژوهش برتر مستثنی می باشد)
 • داوطلبانی که اسامی آنها دارای چند بخش می باشدو H index های مختلف در Scopus دارند، لازم است قبل از اتمام ثبت نام، عملیات merge و یکپارچه سازی در Scopus انجام گردد. در غیر اینصورت مسوولیت صحت و سقم این شاخص به عهده داوطلب می باشد.
 • برای جلوگیری از مشاهده برخی خطاهای سیستمی لازم است از آخرین نسخه مرورگر Google Chromeو Mozilla Firefox استفاده گردد.
 • پرونده با بیش از 10 درصد ثبت اطلاعات غلط از دور رقابت حذف می گردد. بنابراین لازم است ثبت اطلاعات کارنامه پژوهشی با دقت انجام گردد.
 • کلیه داوطلبان گروه پژوهش برتر و کمیته ابداعات، اختراعات و فناوری لازم است موافقت نامه همه همکاران خود را آپلود نمایند. در غیر این صورت پرونده به کمیته داوران ارسال نخواهد شد.(جهت دریافت نمونه موافقت نامه به بخش دستورالعمل در سایت جشنواره مراجعه فرمایید)
 • بر اساس آئین نامه بنیاد ملی نخبگان جهت استفاده از مزایای بنیاد لازم است سهم مشارکت داوطلب کمیته ابداعات، اختراعات و فناوری حداقل 45 درصد باشد.
 • هر داوطلب فقط مجاز به شرکت در یک کمیته تخصصی و گروه می باشد.
 • هر اختراع فقط توسط یکی از مالکین اختراع قابل ارائه در جشنواره می باشد. درصورتیکه یک اختراع توسط چند نفر در جشنواره شرکت داده شود از دور رقابت حذف خواهد گردید.
 • کلیه داوطلبان کمیته ابداعات، اختراعات و فناوری و همچنین گروه پژوهش برتر مربوط به دو کمیته علوم بالینی و سلامت و علوم پایه پزشکی ازداشتن شرط حداقل H index مستثنی هستند.
 • جهت بررسی و امتیاز دهی، برای هر مقاله ارائه شده، ارسال فایل Pdf آن الزامی است. در غیر اینصورت مقاله قابل بررسی نخواهد بود.
 • لازم است داوطلب ایندکس هر مقاله را با توجه به آخرین اطلاعات پایگاههای داده معتبر استخراج و ثبت نماید. بطور واضح مسوولیت انتخاب ایندکسهای پایینتر از لحاظ ضریب امتیاز ایندکس به عهده داوطلب می باشد و دبیرخانه موظف به اصلاح و ارتقای آن نمی باشد.
 • جدول IF مجله ها در سایت جشنواره قابل دسترسی است.
 • درآخرین مرحله ارسال آثار (ثبت آخرین اطلاعات کارنامه پژوهشی در سامانه) مربوط به سه کمیته تخصصی علوم پایه پزشکی، علوم بالینی و سلامت و ابداعات، اختراعات و فناوری با انتخاب کلید اتمام ایمیلی مبنی بر ارسال پرونده به مرحله داوری برای داوطلب ارسال می گردد. در غیر اینصورت ثبت نام ناقص تلقی گردیده و پرونده به مرحله داوری ارسال نمی شود.
 • اطلاعات 3 سال اخیر شرکت کنندگان در سیستم با ثبت نام مجدد قابل بازیابی است. بنابراین لازم است داوطلب پس از آن حتما اطلاعات کارنامه پژوهشی را ویرایش و بروز نماید.به عنوان مثال مقالات مربوط به سال 2012 را حذف و مقالات جدید را ثبت نماید و....
 • در حین ثبت نام، رمز عبور از طریق پست الکترونیک و تلفن همراه داوطلب ارسال می گردد.اگر بیش از یک ساعت رمز دریافت نشد، داوطلب می تواند از طریق ایمیل جشنواره آن را درخواست نماید.در این درخواست لازم است نام و نام خانوادگی، کد ملی و تلفن همراه مربوط به داوطلب ارسال گردد.
 • عکس پرسنلی داوطلب بایستی دارای مشخصات ذیل باشد:
  عکس4*3، جدید، رنگی، تمام رخ و زمینه سفید باشد.
  با فرمت .jpg و حداکثر حجم 300 کیلو بایت اسکن وآپلود گردد.
 • کلیه موارد مربوط به ثبت اطلاعات در سامانه اعم از پیامهای خطا، تغییر گروه و کمیته و سایر سوالات فنی تنها با ارسال مشخصات داوطلب(نام و نام خانوادگی ،کد ملی و تلفن همراه) و از طریق ایمیل پاسخدهی می گردد.جهت تسریع در روند حل مشکل در هنگام ثبت اطلاعات، در صورت مشاهده خطا لازم است عکس خطا که در آن، آدرس صفحه دیده می شود نیز ایمیل گردد.
 • کتابهایی که برای دبیرخانه ارسال می گردند فقط تا پایان بهمن ماه سال 99 در دبیرخانه نگهداری می گردند.لذا برای دریافت آنها تا این تاریخ اقدام گردد.
 • مستدعی است محقق محترم، ثبت نام و دریافت رمز را به روزهای پایانی ثبت نام موکول ننماید.